+46 (0)40 91 66 58

Det är med stor glädje vi kan meddela att vi tar över distributionen för Digibit i Sverige !

Madridbaserade Digibit har snabbt gjort sig ett namn genom sina fina musikservrar som går under namnet Aria.
Aria servrarna har fokus på användarvänlighet och ljudkvalitet.

Det tar användaren mindre än tio minuter att installera en Aria server och det behövs ingen dator för att vare sig installera eller använda servern.

Den befintliga CD samlingen rippas snabbt och helt automatiskt in till de interna hårddiskarna via den CD släden och eventuella filer kan importeras via USB eller nätverk. Väl inne i hårddiskarna taggas filerna med marknadens i särklass förnämsta system. Aria kopplar upp sig mot fem olika databaser varav två är så kallade premiumdatabaser som innehåller information som inte är tillgängligt den breda massan. Allt från Rock och Pop till Klassisk musik taggas med perfektion.

 

aria-app

Handhavandet sköts via App till iOS eller Android på en tablet. Appen har utvecklats under väldigt lång tid och är både komplett och lättanvänd. Den fina taggningen kommer väl till sin rätt i Appen och det är en fröjd att navigera sig igenom sin musiksamling.

Läs mer om Aria Musikservrar.