+46 (0)40 91 66 58
Polaris

Polaris

Efter utvecklingen av referensfilterna Super Tian och Genesis Regenerator går Isotek in i den andra änden av prisskalan och släpper en serie produkter i en helt ny instegsklass – Discovery.

Först ut i den nya serien är en helt ny nätlist som heter Polaris. I formatet skiljer sig inte Polaris speciellt mycket från Sirius, den är något smalare och något lättare. Höljet är i metall och den finns endast i ett utförande – dvs silverfinish.

Under huven finns mycket egenutvecklad filterteknologi. Som vanligt när det gäller Isotek så eliminerar man både brus som fäster sig i nätkablarna via andra växelströmsprodukter eller Radiovågor (Common Mode Noise) samt brus som uppkommer ifrån diverse produkter i hemmet som är kopplade till samma nät (Differential Mode Noise)  – Typiska bovar är Switchade nätdelar, Induktionshällar och motorer.

Elimineringen av dessa två störningar är den viktigaste åtgärden för nätfiltrering och kan göras på sätt med olika kvalitet. En klumpig standardlösning medför en strypt tillförsel varpå en begränsad dynamik upplevs. Isotek har i många år förfinat sin filtreringsteknologi och kommit fram till en exceptionellt bra lösning som gör filtreringen med ett resultat som ökar dynamiken.

Som en äkta Isotekprodukt har Polaris även isolering mellan alla uttagen vilket innebär att ingen av de inkopplade apparaterna kan kontaminera varandra. För den oinvigde kan vi berätta att det är just denna innovativa Isolering som gav firman sitt namn – Isolation Technology blev Isotek.

Som överslagsskydd finns det 13.500A omedelbart skydd. Också denna funktion kan göras med olika kvalitet. Ett överslagsskydd måste alltid vara aktivt och ligga och känna efter om det kommer en skadlig spik. Många enklare filter med överslagsskydd ligger på konstant vilket stryper tillförseln med resultat av begränsad dynamik. Isotek använder sig av ett egenutvecklat sekventiellt skyddssystem som fungerar som ett högfrekvent ABS system som ser till att strömflödet inte blir lidande.

Kvalitetskänslan är som vanligt mycket god från Isotek och i denna prisklassen är den helt utan motsvarighet. Polaris motsvarar en liten investering men en stor förbättring från inget – eller enklare filtrering.  Polaris levereras utan nätkabel. Isotek rekommenderar Elite eller Optimum.

Evo3 Polaris
Typ: Nätfilter
Antal uttag: 6
Nätanslutning: C14 IEC
Maximal Strömstyrka: 10A
Total Effekt: 2300 W
Mått (BxHxD): 480 x 45 x 80 mm
Vikt: 1,3kg
Share