+46 (0)40 91 66 58
Isotek Evo3 Solus

Isotek Evo3 Solus

Isotek fortsätter att uppdatera och utöka sitt gedigna sortiment med en ny version av Solus. Evo3 Solus ersätter GII Solus och tar platsen som det billigaste nätfiltret i ”Apparat Storlek”.

Solus har sex uttag med identisk filtrering. Det finns alltså inte två högeffektsuttag här som det gör på t.ex Aquarius och Sigmas. Filtreringen är mer ”All round” och av samma typ som på Sirius. Deltafiltret som hanterar merparten av nätstörningarna har dock förfinats från Sirius och ger en mer kvalitativ filtrering.

Solus Teknologi

Schemat på bilden ovan visar de olika filter och skyddsfunktioner som Isotek använder sig av i Solus och som synes finns det här en hel del teknologi.

Här finns det avancerade överslagsskyddet som Keith Martin brukar jämföra med ett avancerat ABS system som kontinuerligt ligger och känner efter överslag och på så sätt kan skydda den anslutna utrustningen utan att begränsa dynamiken i förfarandet.

K.E.R.P (Kirchoffs Equal Resistance Path) jämnar ut motståndet mellan uttagen så att det interna filternätverket effektiviseras och Polaris X effektiviserar elektronflödet vilket fulländar den viktiga isoleringen mellan uttagen.

Varje uttag har också fått en nydesignad individuell Differentialfiltrering som ger Solus optimala förutsättningar att ta hand om alla typer av störningar i våra hem.

Evo3 Solus
Typ: Nätfilter
Antal uttag: 6
Nätanslutning: C14 IEC
Maximal Strömstyrka: 10A
Total Effekt: 2300 VA
Mått (HxWxD): 444 x 105 x 305 mm
Vikt: 7,5kg
Share