+46 (0)40 91 66 58
Aquarius

Aquarius

Som en väldigt efterlängtad efterföljare till den smått berömda Mini Sub lanseras nu Aquarius. Den första Mini Sub lanserades 2003 och fick ett väldigt varmt mottagande över hela världen. Uppföljaren – Mini Sub GII blev en ännu större succé och belönades med inte mindre än nio utmärkelser av prestigefyllda tidsskrifter världen över. Aquarius har således stora skor att fylla ut vilket verkligen fått Isoteks utvecklingsavdelning på tårna. Liksom Mini Sub är Aquarius ett sex-vägs nätfilter i Isoteks mellansegment – ovanför ingångsmodellerna Solus och Vision samt under High End modellerna Sigmas, Nova och Titan.

Två av uttagen är avsedda för strömstark utrustning och de resterande fyra är avsedda för apparater med normal/medium strömstyrka. Alla uttag är individuellt filtrerade och helt isolerade ifrån varandra.

Den maximala strömstyrkan har ökats ifrån Mini Sub upp till 16A från de två uttagen avsedda för strömstark utrustning. Detta tillsammans med Termomagnetisk säkring och en 16A IEC C20 ingång säkerställer integriteten i de musikala transienterna. De övriga fyra uttagen har numera Adaptive Gating som tidigare endast erbjudits i de betydligt mer avancerade filterna såsom Nova och Sigmas. Adaptive gating är ett system som automatiskt känner av belastningen i uttaget och anpassar filtreringen till den specifika produkt som är inkopplad. Detta ger en individuellt optimal filtrering.

Ytterligare en nyhet för Aquarius är K.E.R.P (Kirchoffs Equal Path of Resistance) – en teknologi som möjliggör en helt ren och symmetrisk signalgång genom hela enheten utan störningar från ett uttag till ett annat. Aluminium chassit och materialvalen har omarbetats från grunden för att ge effektivare skärmning och jordning.

I skyddsväg levererar Aquarius massiva 67.500 Amperes skydd både omedelbart och repetitivt. Att skyddet är repetitivt är viktigt då skyddet inte behöver återställas manuellt vilket kan leda till att systemet spelar på utan att skyddet återställts och då inte levererar något skydd alls.

Resultatet av att använda Aquarius ett system är enastående på alla nivåer. Fokusen ökar och brusnivån sänks. Basen blir tightare och mellanregistret blir luftigare. Missa inte chansen att uppleva en apparat som förbättrar upp till sex enheter i ditt system !

IsoTek Systems