+46 (0)40 91 66 58

Efter många års utveckling och en rad förhandsvisningar på mässor så är den äntligen här: Focals nya referensmonitor – SM9.

Så här i efter hand med facit i hand är det lätt att förstå den långa utvecklingstiden. SM9 är nämligen en monitor med extrem rå prestanda och många fina funktioner, varav den som kallas ”Focus” är den mest revolutionära.

I sin råa form är SM9 en trevägsmonitor med en passiv 11” radiator. Med en enkel knapptryckning kan man dock transformera den till en sluten tvåvägsmonitor för att simulera resultatet i en basbegränsad högtalare. I detta läge har SM9 en unik förmåga att ”zooma” in på mellanregistret och på så sätt ge optimala förhållanden att justera nivåerna I detta kritiska område.

Elementen i SM9 känner vi igen från Solo6 och Twin6. Den numera berömda Berylliumdiskanten finns här – i en förfinad form. Med en ny magnetstruktur har man ökat kraften och lineariteten vilket ökar diskantens förmåga att reproducera mikrodetaljer och ger den ännu bättre dynamik.

W-konerna med sin Sandwich konstruktion ger ett fantastiskt styvhets/vikt förhållande och med sin fina dämpningskaraktär är detta element helt enkelt det bästa i klassen. W-konerna finns representerade här i ett 6.5” mellanregister, en helt ny 8” bas och den passiva 11” radiatorn.

SM9 är en helt analog monitor och har ett ingångssteg med väldigt låg brusnivå (125db SNR). Med hjälp av sex vred på baksidan kan man kompensera för eventuella rumsavvikelser och optimera monitorns respons i rummet.

Det finns två ”Shelving Filter”: Bas mellan 30-250Hz och Diskant mellan 4.5 – 40kHz. Båda kan justeras i steg om 0.5db.

Det finns tre ”EQ Filter”: Bas (50Hz), Mellanbas (160Hz) och Mellanregister (1kHz). Dessa har fixerade Q värde och kan justeras +-3db i steg om 0.5db.

Till sist har vi ett High Pass filter som kan ställas i Full Range, 45Hz, 60Hz eller 90Hz.

Panel

Panel

På sidan av monitorerna finns också en knappsats med tre läge:


STANDBY / ON – Sätter Monitorn i viloläge

FOCUS – Sätter SM9 i Tvåvägsläget beskrivet ovan.

DIRECT INPUT –  Förbikopplar alla inställningarna gjorda på baksidan (Förutom High Pass Filter inställningen).

På slutstegssidan finns tre separata klass AB effektförstärkare med en sammanlagd effekt på 600W. 400W till basen, 100W till mellanregister och 100W till Diskant.

Effektförstärkarna är speciellt framtagna för SM9 och arbetar halvvägs mellan Klass A och AB. Distortionsnivåerna är extremt låga och den totala prestandan är enormt hög vilket kräver relativt massiva kylflänsar placerade på baksidan av monitorerna.

Focals studiomonitorer har ett par starka signum: Fint stereoperspektiv, naturtrogen klang och hög transparens. Med SM9 tar man transparensen till en hittills ouppnådd nivå och kombinerar den med en chockartad dynamik genom hela frekvensområdet – en äkta referensmonitor.

SM9
Typ: Analog Sluten Aktiv Studiomonitor
Element:
Diskant
Mellanregister
Bas
Passiv Radiator
1” Ren Beryllium inverterad dome
6.5” (16.5cm) “W” Komposit sandwich
8” (20cm) “W” Komposit sandwich
11” (27cm) “W” Komposit sandwich
Frekvensomfång (+/- 3dB): 3-Vägs: 30Hz – 40kHz
2-Vägs: 90Hz – 20kHz
Maximalt ljudtryck: 3-Vägs: 116db SPL (@1m)
2-Vägs: 106db SPL (@1m)
Ingångar: 1st XLR Balanserad / 10kOhm
Ingångskänslighet: +4dBu eller -10dBV
Effekt: Diskant: 100W
Mellanregister: 100W
Bas: 400W
Inställningar:
Ingångskänslighet
Högpassfilter
Lågfrekvensfilter, 30-250Hz
Högfrekvensfilter, 4.5-40kHz
Lågfrekvens EQ, 50Hz
Mellan/Lågfrekvens EQ, 160Hz
Mellanfrekvens EQ, 1kHz
+4dBu/-10dBV
Fullnivå, 45Hz, 60Hz, 90Hz (@-6db)
+/- 3db i steg om 0.5db
+/- 3db i steg om 0.5db
+/- 3db i steg om 0.5db (Q faktor = 2)
+/- 3db i steg om 0.5db (Q faktor = 1)
+/- 3db i steg om 0.5db (Q faktor = 0.6)
Mått (HxWxD): 490 x 320 x 390 mm
Vikt: 35kg
Share