+46 (0)40 91 66 58

OM P.L.AUDIO

Verksamhet

P.L.Audio distribuerar högkvalitativ ljudutrustning inom Sverige.

Distributionen sker genom kvalificerade återförsäljare med inriktning på HiFi och Hembio. Vår ambition är att vara representerade över hela landet och att just Din återförsäljare skall kunna ge god informaton och demonstra våra produkter på ett tillfredsställande sätt.

Med stöd av vår miljöpolicy arbetar vi med leverantörer som är transparenta och ger oss den information vi behöver för att följa utvecklingen mot ett hållbart samhälle.

Vi kräver att våra leverantörer skall dela vårt engagemang för en bättre miljö.

Miljöpolicy

– Vi prioriterar närliggande leverantörer och minimerar därigenom transporter
– Vi distribuerar enbart produkter av hög kvalitet och med lång livslängd
– Genom vårt medlemskap i Elkretsen tar vi ansvar för produktens hela livscykel

Vår affärsidé

Att med gedigen kunskap och på ett kostnadseffektivt sätt, erbjuda den kvalitetsmedvetne lyssnaren den bästa ljudreproduktionen.

Vår övergripande målsättning

P.L.Audio ska erbjuda Audiofilen unika produkter som tillfredsställer högt ställda krav på ljudreproduktionen. Dessutom ska P.L.Audio erbjuda väl utvalda aktiva högtalare för musikproduktion.

Företaget skall dessutom utvecklas på ett stabilt och ekonomiskt bärkraftigt sätt, för att därigenom kunna erbjuda långsiktig, erforderlig trygghet.

Bankinformation